Pagina de internet (Website) Juvéderm® aparține companiei Allergan Limited (‘Allergan’) și este destinat utlizării doar de către rezidenții din Romania. Informațiile de pe acest website sunt destinate doar pentru utilizarea în scopuri informaționale și educaționale și nu trebuie să înlocuiască recomandările unui specialist în estetică medicală sau ale unui alt profesionist în domeniul sănătății. Vă rugăm să parcurgeți și să revizuiți cu atenție acești Termeni de utilizare înainte de a accesa sau utiliza acest website. Prin accesarea sau utilizarea acestui website, recunoașteți că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu acceptarea acestor Termeni și Condiții.

1. UTILIZARE

Veți utiliza acest website în conformitate cu oricare dintre și toate legile, legislația, regulile și reglementările aplicabile. Dacă încălcați orice restricții în ceea ce privește acești termeni, sunteți de acord să despăgubiți Allergan pentru orice pierderi, costuri sau daune, inclusiv cheltuieli legale rezonabile suportate de Allergan în legătură cu sau care decurg dintr-o astfel de încălcare.

2. NICIO CERERE SAU OFERTĂ

Informațiile existente pe acest website sunt destinate doar utilizării în scopuri de recomandări generale. Nu constituie o ofertă de vânzare sau o solicitare de produse sau servicii furnizate de Allergan sau de orice companie care este afiliată sau aflată în legătură cu Allergan.

3. EXCLUDEREA GARANȚIILOR

Acceptați faptul că website-ul nostru este furnizat ca atare și în forma în care este disponibil. În conformitate cu legile aplicabile, Allergan exclude toate garanțiile în ceea ce privește calitatea satisfăcătoare, condiția bună, scopul, protecția împotriva virușilor electronici și neîncălcarea drepturilor terțelor părți privind website-ul său.

4. RISCUL

Riscul referitor la calitatea, funcționarea și utilizarea website-ului nostru este asumat integral de către dumneavoastră. Toate comunicările, mesajele și alte informații obținute pe parcursul utilizării website-ului sunt obținute de dumneavoastră pe propria răspundere și sunteți responsabil/ă integral pentru orice pierdere pe care o puteți suferi în urma utilizării website-ului. Allergan nu verifică biografiile Consultanților și nici detaliile legate de practica medicală a acestora și nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul acestor biografii și al detaliilor legate de practică.

5. EXCLUDEREA RESPONSABILITĂȚII

Allergan nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere de profit, venit, contracte sau fond comercial direct sau indirect, special, accidental sau cauzal, care rezultă din disponibilitatea sau întreruperea website-ului nostru sau din întreruperea activității, erorile de computer, acțiunea virușilor, pierderea datelor sau în orice alt mod din utilizarea acestui website. În măsura permisă de legea aplicabilă, compania Allergan nu va fi răspunzătoare pentru nicio eroare cu privire la sau omisiune a oricărei informații, material sau funcții de pe website și nici pentru neglijență. Nimic din acești termeni nu va exclude răspunderea noastră cu privire la cazurile de deces sau vătămare corporală cauzate de neglijența noastră sau prin orice declarație falsă făcută de Allergan.

6. INFORMAȚII MEDICALE

Prin intermediul acestui website, Allergan nu pune la dispoziție servicii sau sfaturi medicale sau profesionale similare, iar scopul informației furnizate nu este de a înlocui sfaturile medicale oferite de medic. Dacă doriți sau aveți nevoie de astfel de servicii sau sfaturi sau dacă prezențați orice afecțiune, trebuie să consultați un furnizor de servicii medicale.

7. RETRAGEREA MATERIALELOR ÎNCĂRCATE PE WEBSITE

Deși Allergan nu își asumă responsabilitatea pentru monitorizarea sau editarea materialelor încărcate pe website-ul nostru, în cazul în care ne este adusă la cunoștință o comunicare inadecvată, Allergan își rezervă dreptul să acționeze în mod corespunzător pentru a edita sau, dacă este necesar, a retrage orice astfel de comunicări.

8. DEFĂIMAREA/ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR

Este interzisă încărcarea pe website a materialelor defăimătoare, abuzive, profanatoare, amenințătoare, ofensive sau ilegale, precum și încărcarea informațiilor sau a altor materiale protejate prin drepturi de autor fără permisiunea deținătorului drepturilor de autor.

9. LICENȚĂ DE GARANȚIE A DREPTURILOR DE AUTOR

Prin încărcarea pe website a oricăror materiale, garantați și exprimați faptul că dețineți drepturile de autor asupra acestor materiale sau ați primit permisiunea de la deținătorul drepturilor de autor și, în plus, acordați Allergan și celorlalți utilizatori ai website-ului nostru dreptul non-exclusiv de a afișa, copia, publica, distribui, transmite, imprima și utiliza aceste informații și alte materiale.

10. DREPTURILE DE AUTOR ASUPRA MATERIALELOR DE PE WEBSITE

Drepturile de autor asupra materialelor de pe website sunt deținute sau acordate sub licență Allergan și sunt protejate de legile privind drepturile de autor din Romania, sunt în conformitate cu tratatele internaționale privind drepturile de autor și orice alte legi aplicabile privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală. Sunteți autorizat să descărcați o singură copie a materialelor de pe website pe un singur computer pentru utilizarea doar în scop personal non-comercial, dar este interzisă îndepărtarea mărcilor înregistrate, a drepturilor de autor sau a altor mențiuni în ceea ce privește proprietatea materialelor. Cu excepția cazului în care acest lucru este exprimat în mod expres anterior, niciuna dintre informațiile conținue în prezentul document nu va fi interpretat ca și cum ar conferi o licență sau un drept cu privire la drepturile de autor ale Allergan.

11. MĂRCI ÎNREGISTRATE

Toate denumirile produselor, siglele și serviciile care apar pe website și sunt identificate prin ® sau sau care apar marcate cu font diferit de restul textului sunt mărci înregistrate deținute sau acordate sub licență Allergan sau afiliaților noștri, dacă nu se constată că sunt deținute de o altă entitate. Utilizarea de către dumneavoastră a acestor mărci înregistrate este interzisă, cu excepția cazului în care este permisă în mod specific prin acești termeni și condiții sau prin permisiunea specială acordată în scris de Allergan sau în scopul identificării produselor sau serviciilor Allergan. Afișarea pe website-ul nostru a oricărei mărci înregistrate nedeținute de către noi nu presupune că ne-a fost acordată o licență de către deținătorul mărcii respective. Nu se intenționează o încălcare a drepturilor asupra mărcii înregistrate și nu se sugerează că deținătorul mărcii înregistrate susține produsele sau serviciile Allergan. În egală măsură, faptul că Allergan afișează marca înregistrată nu constituie un sprijin sau o aprobare a deținătorului mărcii înregistrate, a website-ului, produselor și/sau serviciilor acestuia.

12. CONFIDENȚIALITATEA

Detaliile dumneavoastră personale nu vor fi divulgate către terțe părți, cum sunt agențiile de marketing direct, fără acordul dumneavoastră. Allergan respectă prevederile Legii de Protecție a Datelor din 1988 și orice altă legislație aplicabilă privind protecția datelor și orice date personale furnizate către Allergan în mod voluntar prin intermediul acestui website vor fi procesate în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Vizualizați Politica de Confidențialitate.

13. LEGĂTURI DE TIP HYPERTEXT

Legăturile hypertext oferă posibilitatea accesării altor website-uri care nu sunt deținute de Allergan. Prin furnizarea acestor legături, Allergan nu susține în nicun fel conținutul unui alt website aflat în legătură cu acest website și nici nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile prezentate. Compania Allergan nu va fi răspunzătoare pentru materialele legate prin trimiteri de tip hypertext de website-ul nostru, care pot fi derutante, inexacte, defăimătoare, amenințătoare sau obscene sau care nu sunt în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile în momentul respectiv.

14. ÎNCETAREA ACCESULUI

Accesul dumneavoastră la acest website și utilizarea acestuia, inclusiv orice acces pe bază de parolă, poate fi modificat, restricționat sau încetat de Allergan în baza unei înștiințări, cu efect imediat, în orice moment și pentru orice motiv sau fără niciun motiv.

15. DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN CAZUL INVALIDĂRII TERMENILOR

În cazul în care orice parte a acestor termeni este declarată nevalidă din orice motiv de către o instanță din jurisdicția competentă, acest fapt nu va afecta validitatea restului părților acestor termeni. Orice astfel de parte rămasă validă va continua să fie în vigoare ca și cum partea nevalidă a termenilor a fost eliminată.

16. MODIFICĂRI

În orice moment și fără înștiințare prealabilă, Allergan își rezervă dreptul de a modifica acest website și Termenii și Condițiile care guvernează utilizarea acestuia. Veți avea obligația de a respecta orice astfel de modificări și, prin urmare, trebuie să consultați periodic această pagină pentru a revizui Termenii și Condițiile actualizate.

17. LEGISLAȚIA ȘI JURISDICȚIA APLICABILE

Acest website este operat în conformitate cu legile și reglementările din România. Sunteți de acord că instanțele din România vor deține jurisdicția asupra oricărui litigiu sau cerere cu privire la utilizarea acestui website. Website-ul este destinat utilizării de către rezidenții din România, deși poate fi accesat și de utilizatori din afara României.